Säännöllinen tietosuoja- ja tietoturvakoulutus rakentaa vahvaa turvallisuuskulttuuria

22.11.2023
Teksti "Jatkuva oppiminen rakentaa vahvaa turvallisuuskulttuuria" sinisellä taustalla, liiketoimintaan liittyviä ikoneja

Hyvän tietosuojan ja tietoturvan varmistaminen on organisaation menestyksen kulmakivi. Henkilöstö on tässä prosessissa keskeisessä roolissa. Usein tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät ongelmat juontavat juurensa osaamattomuudesta tai tiedon puutteesta. Säännöllinen tietosuoja- ja tietoturvakoulutus on ehdottomasti tehokkain tapa minimoida tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit. Se on myös erittäin tärkeää vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamisessa.

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen tulee olla säännöllistä ja monipuolista

Tietosuoja- ja tietoturvakouluttaminen ei ole kertaluontoinen asia, vaan osaamista tulee kehittää jatkuvasti ja tietosuojan ja tietoturvan tulee olla läsnä kaikessa tekemisessä. Säännöllisellä koulutuksella rakennetaan organisaatioon vahvaa turvallisuuskulttuuria.

Hyvän tietosuoja- ja  tietoturvakoulutuksen tunnistaa siitä, että se on jatkuva kokonaisuus, joka kertoo uutta ja toistaa vanhaa. Koulutuksen tulee muistuttaa ihmisiä lainsäädännön vaatimuksista sekä erilaisista uhista, joita kohdataan sekä töissä että vapaa-ajalla. Koulutuksessa tulee myös huomioida erilaisissa rooleissa työskentelevien ihmisten tarpeet ja vastuut. Jos työntekijä käsittelee työssään paljon arkaluonteisia henkilötietoja, täytyy hänelle tarjota siihen soveltuvaa tietosuojakoulutusta. 

Jatkuva oppiminen johtaa turvallisuusajatteluun, joka auttaa organisaatiota rakentamaan vahvaa turvallisuuskulttuuria. Kun käytössä on jatkuva koulutuspalvelu, tietosuoja ja tietoturva muodostuvat orgaaniseksi osaksi organisaation toimintaa. Jatkuvan tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen avulla varmistamme, että henkilöstö on ajan tasalla uhkista ja osaa toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Näin organisaatiosta tulee entistä turvallisempi ja vastuullisempi toimija digitaalisessa maailmassa.

Tietosuojalain ja yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Tietosuojalaki ja yleinen Tietosuoja-asetus (GDPR) asettavat tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle ja suojaamiselle. Jatkuvan tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen on oltava linjassa näiden vaatimusten kanssa.

Riskienhallinta, tietosuoja ja tietoturva

GDPR edellyttää riskienhallinnan sisällyttämistä tietosuojaprosessiin. Jatkuvassa koulutuksessa on käsiteltävä ajankohtaisia tietoturvauhkia ja opetettava henkilöstölle, miten tunnistaa ja hallita näitä riskejä päivittäisessä työssään.

Osoitusvelvollisuus

Yksi keskeinen näkökulma yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyy osoitusvelvollisuuteen. Organisaation on kyettävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuojasäännöksiä ja -periaatteita. Jatkuvalla tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksella on tässä keskeinen rooli.

Rekisterinpitäjän on näytettävä sitoutuneensa aktiivisesti tietosuojatoimenpiteisiin, erityisesti tietoturvariskien tunnistamisessa ja henkilötietojen suojaamisessa. Puutteellinen näyttö voi johtaa maineeseen kohdistuviin riskeihin ja hallinnollisiin seuraamuksiin, jos tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ei noudateta.

Osoitusvelvollisuus ei vain heijasta sitoutumista tietosuojaan, vaan myös osoittaa rekisterinpitäjän kunnioitusta rekisteröityjen yksityisyyttä kohtaan, mikä vahvistaa luottamusta toimijaan.

Rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Tämä sisältää dokumentoinnin, eli toimenpiteiden asianmukaisen kirjaamisen, varmistaen siten osoitusvelvollisuuden asianmukaisen täyttämisen.

Jatkuvalla koulutuksella varmistetaan, että organisaatio voi tehokkaasti vastata osoitusvelvollisuuteen, edistää tietosuojakulttuuria ja varmistaa, että henkilöstö ymmärtää ja noudattaa voimassa olevia tietosuojamääräyksiä.

Pysy ajan tasalla

Uhat, käytännöt ja lait muuttuvat jatkuvasti. Rikolliset keksivät jatkuvasti uusia keinoja pyrkiessään aiheuttamaan vahingollisia tapahtumia. Muuttuvien tilanteiden seuraaminen vaatii aikaa ja erikoisosaamista, jota organisaatioilla ei ole.

Navisec on avaimet käteen -palvelu henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvakouluttamiseen. Sen avulla kouluttaminen on helppoa ja tehokasta. Palvelun valmiit ja säännöllisesti päivittyvät koulutusmateriaalit varmistavat, että henkilöstön osaaminen on aina ajantasaista.  Sen ansiosta yrityksessä voidaan keskittyä täysillä liiketoiminnan kehittämiseen.
Lue lisää Navisec-palvelusta.

Asiakkaitamme

Onko henkilöstön tietosuojakouluttaminen ajankohtaista? Navisecin avulla se hoituu helposti ja tehokkaasti, tutustu palveluun ja tilaa se käyttöön!

Tutustu Navisec palveluun
Klikkaamalla "Hyväksy kaikki evästeet", suostut evästeiden tallentamiseen laitteellasi sivuston käytön parantamiseksi, käytön analysoimiseksi sekä markkinointimme tehostamiseksi. Lue lisää evästepolitiikastamme.