Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Navicre Oy: n asiakkaille ja prospekteille.

Viimeisin muutos 29.6.2021.

Rekisterinpitäjä

Navicre Oy
Bulevardi 21
‍0010 Helsinki
puh. 044 551 5603
Y-tunnus 1464328-5

Yhteyshenkilö

dpo@nordhealth.com

Rekisterin nimi

Navicre Oy:n asiakas- ja prospektirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on markkinoinnin osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen hallinta ja säilyttäminen asiakassuhteen hoitamista, myynti- ja markkinointitoimenpiteitä ja muita yhteydenottoja varten.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa; esim. kirjanpitolain mukaan tietoja tulee säilyttää jopa 10 vuotta. Tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta, Navicren työntekijöiltä (mm. käyntikortit), julkisista tietolähteistä ja Navicren taloushallinnon järjestelmistä ja Navicren henkilöstöjärjestelmästä. Markkinoinnin osalta osoitelähteet on pääsääntöisesti eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainitut.

Anonyymi verkkoanalytiikka

Web-sivustomme mukauttamiseksi ja kehittämiseksi voimme kerätä evästeiden avulla tietoja siitä, kuinka käytät sivustoamme. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/.

Jos et halua vastaanottaa näitä evästeitä, suosittelemme, että muutat selaimesi asetuksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Lakisääteisissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Rekisterimme ja järjestelmämme sijaitsevat EU:n alueella, mutta meillä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä.
 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasjärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain Navicren henkilökuntaan kuuluvat henkilöt henkilökohtaisella salasanalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

 • tarkastaa omat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, hänellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
 • pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää vanhentuneiden tai muutoin perusteettomasti käsiteltävien tietojen poistamista
 • pyytää tietyissä tapauksissa käsittelyn rajoitusta
 • vastustaa oikeutettuun tai yleiseen etuun perustuvaa tietojen käsittelyä
 • pyytää tietojensa siirtämistä silloin, kun tietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella
 • peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä meille pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: dpo@nordhealth.com

Klikkaamalla "Hyväksy kaikki evästeet", suostut evästeiden tallentamiseen laitteellasi sivuston käytön parantamiseksi, käytön analysoimiseksi sekä markkinointimme tehostamiseksi. Lue lisää evästepolitiikastamme.