Kyberturvallisuuden perusteet yrityksille: Miksi se on tärkeää?

22.3.2024
Miespuolisen henkilön käsi pitelee kyberturvallisuutta kuvaavaa virtuaalista lukkoa

Mitä kyberturvallisuus tarkoittaa ja miksi siihen panostaminen on tärkeää yrityksille? Termi on varmasti monelle tuttu, mutta sen merkitys on voinut jäädä epäselväksi. Tässä artikkelissa kerrotaan kaikki olennainen kyberturvasta yrityksen näkökulmasta. 

Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa digitalisoituvassa maailmassa 

Maailma muuttuu ja digitalisoituu nopeasti, mikä on tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia yritysten toimintatapoihin ja -ympäristöihin. Kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut digitalisaation myötä, sillä yhteiskunta on koko ajan enemmän riippuvainen digitaalisista järjestelmistä. Lisäksi tietomäärät kasvavat, hyökkäysmenetelmät kehittyvät ja uusia uhkia syntyy jatkuvasti. Kyberturvallisuus on tärkeä aihe digitalisoituvassa maailmassa. 

Kyberturvallisuus on laaja käsite. Usein sillä tarkoitetaan tilaa, jossa sähköiset ja verkotetut järjestelmät, niiden käyttäjät ja yhteiskunta ovat suojassa kyberuhkilta. Tämän tilan saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä ja keinoja, joilla turvataan sähköisiä ja verkotettuja järjestelmiä, tietoa ja käyttäjiä kyberhyökkäyksiltä ja häiriöiltä. Kyberturvallisuuden tavoitteena on varmistaa sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan luotettavuus ja erilaisten tietojen eheys ja käytettävyys. 

Kyberturvallisuuden tärkeys yrityksille 

Kyberturvallisuuden edistäminen on tärkeä asia kaikille yrityksille. Yritysten tulee huolehtia siitä, että tietojärjestelmät ja muut tekniset ratkaisut ovat ajan tasalla ja riittävän turvallisia. Lisäksi tulee myös kouluttaa henkilöstöä ja varmistaa, että ihmisten osaaminen kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa on hyvällä tasolla. 

Kaikki yritykset säilyttävät jotain arkaluonteisia tietoja. Ne voivat olla esimerkiksi asiakkaiden tai työntekijöiden henkilötietoja, liiketoimintaan liittyviä salaisia tietoja tai muita tietoja, jotka voivat aiheuttaa yritykselle vahinkoa joutuessaan vääriin käsiin. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että näihin tietoihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Rikolliset pyrkivät varastamaan näitä tietoja yrityksiltä ja myymään niitä eteenpäin. Yrityksiä voidaan myös pyrkiä kiristämään arkaluonteisilla tiedoilla tai hyödyntää niitä tietojen kalastelussa tai muissa huijauksissa. 

Tietomurrot ja muut kyberrikokset ovat vakavasti otettava asia. Kyberturvallisuuden laiminlyönnistä saattaa seurata taloudellisia vahinkoja, mainehaittoja, häiriöitä yrityksen toimintaan tai oikeudellisia seuraamuksia, kuten sakkoja. Panostamalla kyberturvaan yrityksessä voidaan pienentää näitä riskejä ja luoda hyvä ja luotettava maine. 

Miksi kyberturvallisuuteen ei sitten välttämättä panosteta, vaikka se on selkeästi tärkeä aihe? Yleinen syy on todennäköisesti se, että kyberturvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin ei ole voitu budjetoida riittävästi rahaa. Yritykset priorisoivat esimerkiksi myynnin kasvattamiseen ja tuotekehitykseen liittyvät investoinnit. Se on ymmärrettävää, sillä yritykset joutuvat kamppailemaan kasvusta ja kannattavuudesta jatkuvasti. Kyberturvaan panostamista ei voida kuitenkaan unohtaa. Kyberturvallisuus on myös asia, johon ei välttämättä kiinnitetä huomiota ennen kuin jotain sattuu. Silloin on jo liian myöhäistä tehdä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Investoimalla kyberturvaan yritys voi merkittävästi vähentää siihen liittyviä riskejä. 

Toimenpiteitä kyberturvallisuuden parantamiseksi 

Kyberturvallisuutta pystytään parantamaan pienillä arkisilla asioilla. Tässä muutamia perusasioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota: 

 • Kyberturvallisuusstrategian luominen 
  • On hyvä luoda jonkinlainen dokumentti, jossa on avattu toimintamallit kyberturvallisuuden edistämiseksi ja kerrottu kuinka toimitaan mahdollisissa häiriötilanteissa. 
 • Turvallisten salasanojen käyttö ja salasanojen vaihtaminen säännöllisesti
  • Uutisissa tulee usein vastaan listauksia huonoimmista salasanoista, yksi esimerkki löytyy täältä. On hyvä varmistaa, ettei henkilöstöllä ole heikkoja salasanoja käytössä.
 • Monivaiheisen tunnistuksen käyttö 
  • Tässä voi hyödyntää esimerkiksi varmennuskoodi sovelluksia, fyysisiä varmennuslaitteita tai biometristä tunnistusta. 
 • Tietojärjestelmät tulee tarkastaa säännöllisesti haavoittuvuuksien varalta 
 • Henkilöstön säännöllinen kouluttaminen 
  • Henkilöstölle tulee perehdyttää kyberturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaamista tulee päivittää säännöllisillä koulutuksilla. 
  • Ihmiset ovat parhaimmillaan yrityksen suurin vahvuus kyberturvan edistämisessä. Pahimmillaan henkilöstö voi olla suurin riskitekijä, jos heitä ei kouluteta kunnolla. 

Hyvän ja avoimen ilmapiirin luominen on myös tärkeää. Kybeturvallisuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä asioista tulee voida keskustella avoimesti. Mahdolliset virheet pitää pystyä kertomaan muille, jotta niistä voidaan oppia. Mikäli yrityksessä sattuu virhe esimerkiksi asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä tai johonkin yrityksen järjestelmään päästään murtautumaan, on tärkeää, että yrityksellä on olemassa selkeät toimintamallit sellaista tilannetta varten. 

Investointia kyberturvallisuuteen kannattaa ajatella vakuutuksena kyberuhkia vastaan ja sijoituksena yrityksen turvallisempaan tulevaisuuteen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kyberturvallisuusstrategia voi auttaa vähentämään tietoturvaloukkausten riskiä, parantamaan asiakassuhteita ja vahvistamaan yrityksen kilpailuasemaa. Tietoisuus kyberturvallisuuden merkityksestä maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Miten voisimme kiteyttää tämän kaiken? 

Kyberturvallisuuteen panostaminen on tärkeää nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Se on kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja sitoutumista kaikilta organisaation osa-alueilta. Panostamalla kyberturvallisuuteen yritykset voivat vähentää siihen liittyviä riskejä, parantaa asiakassuhteitaan ja vahvistaa markkina-asemaansa. 

Kyberturvallisuuden edistäminen on yhteisesti jokaisen yrityksen työntekijän vastuulla. Tehokas suojautuminen vaatii yhteistyötä yrityksen sisällä sekä usein myös kumppanuuksia muiden organisaatioiden kanssa. Kyberturvan parantaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii tehokasta valvontaa ja päivittämistä. Investoimalla kyberturvallisuuteen yritykset suojaavat paitsi itsensä, myös asiakkaansa ja koko digitaalisen ympäristönsä.


Haluatko kuulla miten Navisec-palvelu voisi auttaa yritystänne kehittämään kyberturvallisuutta? Varaa tapaaminen meidän tiimin kanssa!

Asiakkaitamme

Onko henkilöstön tietosuojakouluttaminen ajankohtaista? Navisecin avulla se hoituu helposti ja tehokkaasti, tutustu palveluun ja tilaa se käyttöön!

Tutustu Navisec palveluun
Klikkaamalla "Hyväksy kaikki evästeet", suostut evästeiden tallentamiseen laitteellasi sivuston käytön parantamiseksi, käytön analysoimiseksi sekä markkinointimme tehostamiseksi. Lue lisää evästepolitiikastamme.